PROJECTES

El disseny, l'estudi de les necessitats i el nostre
coneixement de les millors tècniques,
fan de Naturtec Projectes una de les empreses pioneres
 en la construcció d'espais amb roca artificial (gunitat).

Zoo de

Barcelona

Pirates

Village

Museu

casa  Dalí

Royal

Beach

Dino

Park

Kalúa

Lounge bar

Estudiem per cada projecte
les necessitats específiques per tal de donar un resultat
que mai passa desapercebut